Jesteś tutaj: Start / Samorząd / Wójt Gminy

Wójt Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wójt Gminy Kodeń -  Jerzy Troć

pokój nr 10
tel. (083) 375-41-55 (wew. 12)
fax. (083) 375–43–47
e-mail: wojt@koden.pl

Wójt jest organem wykonawczym Gminy. Kadencja Wójta trwa 4 lata. Zaczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Gminy.

Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy
 • określanie sposobu wykonywania uchwał
 • gospodarowanie mieniem komunalnym
 • wykonanie budżetu,
 • zwalnianie i zatrudnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Swoje zadania realizuje przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.

Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:

 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy
 • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 • dokonywania wydatków budżetowych
 • zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy
 • dysponowanie rezerwami budżetu gminy
 • blokowanie środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Autor: Łukasz Sacharczuk

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Wójt Gminy Kodeń - Jerzy Troć

  Wójt Gminy Kodeń - Jerzy Troć

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Kodeń
Data utworzenia:2015-06-16
Data publikacji:2015-06-16
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:25512